Επωνυμία : ETSI ARCHITECTS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

 ETSI ARCHITECTS DESIGN AND BUILD PRIVATE COMPANY

Διακριτικός τίτλος : ETSI ARCHITECTS

Α.Φ.Μ. : 801145827

Δ.Ο.Υ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αριθμός ΓΕΜΗ : 150153145000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Καρδαμύλη Δυτικής Μάνης Τ.Κ. 24022

Ημερομηνία Σύστασης : 16 / 4 / 2019

Ημερομηνία λήξης Πρώτης εταιρικής χρήσης : 31 / 12 / 2019

Εταιρικό Κεφάλαιο : Δέκα Χιλιάδες Ευρώ (€ 10.000)

Διαχειριστής : Ελένη Τσιγαρίδα του Χρήστου

Εταίροι :

Ελένη Τσιγαρίδα

Του Χρήστου και της Σουζάννας, γεννηθείς στις 28/01/1970 στην Αθήνα, κάτοικος Πλάτσας Μεσσηνίας με Α.Δ.Τ. ΑΚ 366197 Α.Τ. Καρδαμύλης Μεσσηνίας και Α.Φ.Μ. 050263430 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, κάτοχο 9500 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστου.

Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας

Του Χρήστου και της Άντειας, γεννηθείς στις 10/4/1964 στην Αθήνα, κάτοικος Άνω Ιλισσίων Αττικής επί της οδού Γρηγορίου Αυξεντίου 53 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 060954 Τ.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 044052829 Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών, κάτοχο 500 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστου.